032 596 041 Fax: 032 592 981 Mob: 099 346 5010 ili 346 5013 metal.zec@vu.t-com.hr

Aluminijski paneli

Kao odgovor na zahtjeve tržišta nudimo Vam novu liniju dekorativnih ALU (panela s aluminijskim stijenkama) i HPL panela.

Kratica HPL označava “High Pressure Laminates”, višeslojni materijal dobiven termo-prešanjem različitih materijala, svojim sastavom najsličniji bakelitu. Odlike HPL-a su vodootpornost i povišena otpornost (u odnosu na PVC) na termičke i UV deformacije.

Linija “Future”

Paneli Future umjesto vanjskih PVC ploča imaju aluminijske ili HPL ploče, a osim toga odlikuju se ravnim površinama s obostranom ukrasnom inox, HPL ili PVC aplikacijom, te bogatom paletom boja i imitacija različitih vrsta drveta.

PVC/HPL konfigurator